Influence marketing platform
and campaign planning tool

Verification of creators

OneRank

During the selection of influencers for our database
we use the OneRank algorithm,
which allows us to verify fake followers on profiles.
As a result, we get to know the real influence of creators on their followers on social media.

Our Clients

Why is it worth it?

Reach

Increase in the number of followers
and user engagement on brand’s profile.

Conversion

Immediate sales increase.

Content

Possibility of using photos taken by influencers on brand’s profile.

Perception

Wider recognition and improvement of the image

Use our tools

Get to know the best content creators
and boost your brand

Newest blog posts

Istnieją pewnie podstawy, które obowiązują podczas współprac z twórcami niezależnie od tego, w jakiej formie i z jakiej okazji współpraca będzie się odbywać. Koniecznym jest, aby zweryfikować profil pod kątem autentyczności obserwatorów, upewnić się, że tematyka profilu twórcy jest spójna z ideą marki…

Wystarczy dodać kilka zdjęć z popularnymi hashtagami w danej niszy jak np. #biznes #bodybuliding #workout #homedesign i po kilku minutach możemy zauważyć powiadomienia, w których dostajemy informację w stylu „workout_motivation_goals obserwuję cię”…Paweł Tkaczyk (https://paweltkaczyk.com) na jednym ze swoich wystąpień wygłosił tezę, która była dla marketingowców czymś nowym, a jednocześnie tak dobrze im znanym…